Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documentation:exchanger [2018/12/12 13:08]
740803864 [Aplikační]
documentation:exchanger [2018/12/12 13:09] (current)
740803864 [Aplikační]
Line 68: Line 68:
 Dále jsou uvedeny konfigurační položky automatických úloh, které jsou spouštěny na základě Cron definice. Jedná se rozšířenou Cron definici s podporou vteřin, více viz https://​docs.spring.io/​spring-framework/​docs/​current/​javadoc-api/​org/​springframework/​scheduling/​support/​CronSequenceGenerator.html. Konfigurační parametry jsou následující:​ Dále jsou uvedeny konfigurační položky automatických úloh, které jsou spouštěny na základě Cron definice. Jedná se rozšířenou Cron definici s podporou vteřin, více viz https://​docs.spring.io/​spring-framework/​docs/​current/​javadoc-api/​org/​springframework/​scheduling/​support/​CronSequenceGenerator.html. Konfigurační parametry jsou následující:​
   * **scheduler.resendEmailCron** - Cron definice automatické úlohy pro opakování odeslání nedoručených emailů, více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]]   * **scheduler.resendEmailCron** - Cron definice automatické úlohy pro opakování odeslání nedoručených emailů, více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]]
-  * **scheduler.checkLetterExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro označení zásilek jako expirovaných,​ více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]]+  * **scheduler.checkLetterExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro označení zásilek jako expirovaných,​ více viz [[documentation:​exchanger#​kontrola_vyprseni_platnosti_zasilky|Kontrola vypršení platnosti zásilky]]
   * **scheduler.notifyRecipientCron** - Cron definice automatické úlohy pro posílání notifikace uživatelům,​ které si ještě nestáhli zásilku, více viz [[documentation:​exchanger#​notifikace_prijemce|Notifikace příjemce]]   * **scheduler.notifyRecipientCron** - Cron definice automatické úlohy pro posílání notifikace uživatelům,​ které si ještě nestáhli zásilku, více viz [[documentation:​exchanger#​notifikace_prijemce|Notifikace příjemce]]
   * **scheduler.checkRequestExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro odstranění nevyužitých/​neodeslaných požadavků,​ jako jsou např. žádost o registraci, žádost o registraci dalšího emailu, atd., více viz [[documentation:​exchanger#​kontrola_vyprseni_obecneho_pozadavku|Kontrola vypršení obecného požadavku]]   * **scheduler.checkRequestExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro odstranění nevyužitých/​neodeslaných požadavků,​ jako jsou např. žádost o registraci, žádost o registraci dalšího emailu, atd., více viz [[documentation:​exchanger#​kontrola_vyprseni_obecneho_pozadavku|Kontrola vypršení obecného požadavku]]
  • documentation/exchanger.txt
  • Last modified: 2018/12/12 13:09
  • by 740803864