Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documentation:exchanger [2018/12/12 09:06]
740803864 [Základní stavové diagramy]
documentation:exchanger [2018/12/12 13:09] (current)
740803864 [Aplikační]
Line 31: Line 31:
 ==== Infrastrukturní ==== ==== Infrastrukturní ====
 Nastavení ADUCID: Nastavení ADUCID:
-  * **aimUrl** - %%URL%% k AIM serveru, např. %%https://​aim.demo.anect.com%%+  * **aimUrl** - %%URL%% k AIM serveru, např. ​''​%%https://​aim.demo.anect.com%%''​
 Nastavení přístupu k SQL databázi: Nastavení přístupu k SQL databázi:
   * **jdbc.url** - JDBC %%URL%% pro připojení k SQL databázi, očekává se celý JDBC řetězec, tedy například:​   * **jdbc.url** - JDBC %%URL%% pro připojení k SQL databázi, očekává se celý JDBC řetězec, tedy například:​
-    * PostgreSQL -  %%jdbc:​postgresql://​host/​exchanger%% +    * PostgreSQL -  ​''​%%jdbc:​postgresql://​host/​exchanger%%''​ 
-    * MS SQL - %%jdbc:​sqlserver://​host;​databaseName=exchanger;​%%+    * MS SQL - ''​%%jdbc:​sqlserver://​host;​databaseName=exchanger;​%%''​
   * **jdbc.username** - uživatelské jméno pro přístup k SQL databázi   * **jdbc.username** - uživatelské jméno pro přístup k SQL databázi
   * **jdbc.password** - uživatelské heslo pro přístup k SQL databázi   * **jdbc.password** - uživatelské heslo pro přístup k SQL databázi
Line 44: Line 44:
   * **smtp.password** - uživatelské heslo pro přístup k SMTP serveru   * **smtp.password** - uživatelské heslo pro přístup k SMTP serveru
 Další nutné infrastrukturní parametry: Další nutné infrastrukturní parametry:
-  * **global.repositoryPath** - cesta k adresáři, kde se budou ukládat odesílané soubory, např. /​opt/​anect/​exchanger/​repo +  * **global.repositoryPath** - cesta k adresáři, kde se budou ukládat odesílané soubory, např. ​''​/​opt/​anect/​exchanger/​repo''​ 
-  * **global.domainFile** - cesta k souboru s definicemi domén, např. /​opt/​anect/​exchanger/​domain.txt,​ význam souboru je následující:​+  * **global.domainFile** - cesta k souboru s definicemi domén, např. ​''​/​opt/​anect/​exchanger/​domain.txt''​, význam souboru je následující:​
     * seznam definuje domény uživatelů,​ kteří mají povolenou samoregistraci (A level uživatelé)     * seznam definuje domény uživatelů,​ kteří mají povolenou samoregistraci (A level uživatelé)
     * na každé řádce může být pouze jedna maska domény     * na každé řádce může být pouze jedna maska domény
Line 67: Line 67:
  
 Dále jsou uvedeny konfigurační položky automatických úloh, které jsou spouštěny na základě Cron definice. Jedná se rozšířenou Cron definici s podporou vteřin, více viz https://​docs.spring.io/​spring-framework/​docs/​current/​javadoc-api/​org/​springframework/​scheduling/​support/​CronSequenceGenerator.html. Konfigurační parametry jsou následující:​ Dále jsou uvedeny konfigurační položky automatických úloh, které jsou spouštěny na základě Cron definice. Jedná se rozšířenou Cron definici s podporou vteřin, více viz https://​docs.spring.io/​spring-framework/​docs/​current/​javadoc-api/​org/​springframework/​scheduling/​support/​CronSequenceGenerator.html. Konfigurační parametry jsou následující:​
-  * **scheduler.resendEmailCron** - Cron definice automatické úlohy pro opakování odeslání nedoručených emailů +  * **scheduler.resendEmailCron** - Cron definice automatické úlohy pro opakování odeslání nedoručených emailů, více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]] 
-  * **scheduler.checkLetterExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro označení zásilek jako expirovaných +  * **scheduler.checkLetterExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro označení zásilek jako expirovaných, více viz [[documentation:​exchanger#​kontrola_vyprseni_platnosti_zasilky|Kontrola vypršení platnosti zásilky]] 
-  * **scheduler.notifyRecipientCron** - Cron definice automatické úlohy pro posílání notifikace uživatelům,​ které si ještě nestáhli zásilku +  * **scheduler.notifyRecipientCron** - Cron definice automatické úlohy pro posílání notifikace uživatelům,​ které si ještě nestáhli zásilku, více viz [[documentation:​exchanger#​notifikace_prijemce|Notifikace příjemce]] 
-  * **scheduler.checkRequestExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro odstranění nevyužitých/​neodeslaných požadavků,​ jako jsou např. žádost o registraci, žádost o registraci dalšího emailu, atd.+  * **scheduler.checkRequestExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro odstranění nevyužitých/​neodeslaných požadavků,​ jako jsou např. žádost o registraci, žádost o registraci dalšího emailu, atd., více viz [[documentation:​exchanger#​kontrola_vyprseni_obecneho_pozadavku|Kontrola vypršení obecného požadavku]]
  
 ===== Logování ===== ===== Logování =====
Line 125: Line 125:
  
 ===== Základní stavové diagramy ===== ===== Základní stavové diagramy =====
-V některých diagramech se pracuje s počtem pokusů o opakované odeslání, tj. textem ve smyslu ''​5 ​resend attemps'',​ resp. ''​0 ​resend attemps''​. Pracuje se tedy s konkrétní hodnotou pěti pokusů o odeslání. Důvodem je jednodušší pochopení celé problematiky. Hodnotu počtu pokusů o odeslání je možné nastavit na libovolnou hodnotu úpravou ​hodnoty ​konfiguračního parametru ''​maxResendAttempts''​.+V některých diagramech se pracuje s počtem pokusů o opakované odeslání, tj. textem ve smyslu ''​5 resend attemps''​. Pracuje se tedy s konkrétní hodnotou pěti pokusů o odeslání. Důvodem je jednodušší pochopení celé problematiky. Hodnotu počtu pokusů o odeslání je možné nastavit na libovolnou hodnotu úpravou konfiguračního parametru ''​maxResendAttempts''​. 
 ==== Stavový diagram zásilky ==== ==== Stavový diagram zásilky ====
 {{ :​documentation:​letter_sm.png |}} {{ :​documentation:​letter_sm.png |}}
Line 137: Line 138:
 ==== Stavový diagram registrace uživatele/​přidání dalšího emailu ==== ==== Stavový diagram registrace uživatele/​přidání dalšího emailu ====
 {{ :​documentation:​email_sm.png |}} {{ :​documentation:​email_sm.png |}}
 +
 +==== Stavový diagram uživatele ====
 +{{ :​documentation:​user_sm.png |}}
 +
 +==== Stavový obnovení účtu ====
 +{{ :​documentation:​reproofing_sm.png |}}
 +
 ===== Automatické úlohy ===== ===== Automatické úlohy =====
-Součástí aplikace jsou automatizované úlohy, které provádí rozmanité ​úlohy. Podrobnější popis těchto úloh je zahrnut v kapitolách níže.+Součástí aplikace jsou automatizované úlohy, které provádí rozmanité ​úkoly. Podrobnější popis těchto úloh je zahrnut v kapitolách níže.
  
 ==== Opakované odesílání emailů ==== ==== Opakované odesílání emailů ====
  • documentation/exchanger.1544605571.txt.gz
  • Last modified: 2018/12/12 09:06
  • by 740803864