Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
documentation:exchanger [2018/12/12 13:08]
740803864 [Aplikační]
documentation:exchanger [2018/12/12 13:08]
740803864 [Aplikační]
Line 70: Line 70:
   * **scheduler.checkLetterExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro označení zásilek jako expirovaných,​ více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]]   * **scheduler.checkLetterExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro označení zásilek jako expirovaných,​ více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]]
   * **scheduler.notifyRecipientCron** - Cron definice automatické úlohy pro posílání notifikace uživatelům,​ které si ještě nestáhli zásilku, více viz [[documentation:​exchanger#​notifikace_prijemce|Notifikace příjemce]]   * **scheduler.notifyRecipientCron** - Cron definice automatické úlohy pro posílání notifikace uživatelům,​ které si ještě nestáhli zásilku, více viz [[documentation:​exchanger#​notifikace_prijemce|Notifikace příjemce]]
-  * **scheduler.checkRequestExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro odstranění nevyužitých/​neodeslaných požadavků,​ jako jsou např. žádost o registraci, žádost o registraci dalšího emailu, atd., více viz [[documentation:​exchanger#​opakovane_odesilani_emailu|Opakované odesílání emailů]]+  * **scheduler.checkRequestExpirationCron** - Cron definice automatické úlohy pro odstranění nevyužitých/​neodeslaných požadavků,​ jako jsou např. žádost o registraci, žádost o registraci dalšího emailu, atd., více viz [[documentation:​exchanger#​kontrola_vyprseni_obecneho_pozadavku|Kontrola vypršení obecného požadavku]]
  
 ===== Logování ===== ===== Logování =====
  • documentation/exchanger.txt
  • Last modified: 2018/12/12 13:09
  • by 740803864